För och nackdelar med olika metoder

 

Metod Fördel Nackdel Övrigt
A-Lasek och Lasek/ELSA   -Ingen risk för ”lockskador” i framtiden
-Lite substansförlust av ”kärnan i hornhinnan”-Mindre risk för torra ögon-Bästa synresultat i långtidsstudier
-Kan göra ont ett par dagar-Tar lite tid innan god syn uppnåtts -En ytmetod.
Lasik -Synen blir skarp snabbt-Mindre smärta i efterförloppet -Risk för ”lockskador” i framtidenOmoperation lite besvärligare-Större risk för torra ögon-Stor substansförlust =ökad risk för stabilitetsförlust (Risk för keratokonus i framtiden)-Om operation i 5-10% nödvändigt -FS intralase =FS -lasik dvs locket görs inte mekaniskt utan med femtosekundlaser
Trans-PRK -Enklast för patienten.-Inga ”lock”-Liten risk för torra ögon-Kort ”operationstid” -Kan göra ont ett par dagar
-Tar lite tid innan god syn uppnåtts ungefär som för Elsa/Lasek
-En ytmetod-Moderniserad PRK där epitelet tas bort med laserns hjälp.
TransLase Se trans-PRK Se trans-PRK Se trans-PRK
No touch Se trans-PRK Se trans-PRK Se trans-PRK
Non touch Se trans-PRK Se trans-PRK Se trans-PRK
SenTec Se trans-PRK Se trans-PRK Se trans-PRK
PRK Se trans-PRK Se trans-PRK -Den äldsta metoden då epitelet avlägsnas mekaniskt utan alkohol.
EPI-Lasik .Mycket lik LASEK/ELSA -Se LASEK/ELSA -En ytlig metod som nära nog är lik LASEK/ELSA och epitelet förflyttas mekaniskt liksom vid den klassiska LASEK-metoden
Advanced surface abalation -Se EPI-Lasik -Se EPI-Lasik -Se EPI-Lasik
Relex-Smile -Sägs ge mindre besvär i efterförloppet än PRK de närmaste dagarna. Att jämföra med LASIK -Begränsade värden som kan behandlas-Stor spridning på resultaten. Kan bara användas  vid mindre synfel. Relativt ny metod utan långtidsresultat.

 

”M” som tillägg indikerar användning av Mitomycin för en bättre kontrollerad läkning.
Vissa lägger till detta som epitet på ovan nämnda metoder.