No cut/Trans-PRK

 

Med TransPRK/No Touch avlägsnar lasern ytskiktet – epitelet. Därefter kan den underliggande delen, stromat, poleras av lasern så att synfelet korrigeras. Ibland avslutas behandlingen med att en bandagelins läggs på.

Metoden  kombineras med samtidig asfärisk-  och eventuell wavefrontsbehandling, som ibland behövs för att ytterligare förbättra din syn.