Övriga metoder

För att förbättra och slippa glasögon eller kontaktlinser så finns det förutom
lasermetoderna ett antal metoder.

Dessa har dock sämre precision och används därför inte lika ofta som lasern.
En del tycks vara under utveckling.

För att nämna några:

ICL: (Implantable Intraocular Contact Lens, kallas också Visian ICL) är en
mikro-kirurgisk behandling utan laser för korrigering av alla grader av
närsynthet, översynthet och astigmatism. Lämpar sig bäst för kraftigt översynthet.
Behandlingen innebär att en extra, mycket tunn, plastlins placeras i ögat.
ICL-metoden kan reducera stora synfel och är inte är beroende av hornhinnans
beskaffenhet, eftersom själva behandlingen görs inne i ögat.

Nackdelen är att man tidigare får gråstarr.

RLE: linsens placering Refractive Lens Exchange (RLE) – eller Clear Lens
Extraction (CLE) – som man också kan kalla det, är en metod för korrigering av närsynthet,
långsynthet, astigmatism och även ålderssynthet.
Det är ett mikrokirurgiskt ingrepp som utförs på samma sätt som en gråstarroperation,
d v s ögats naturliga lins tas bort och ersätts med en ny lins av plast.
Nackdelen är att patienten med den stela plastlinsen inte kan ackommodera och
att den därför lämpar sig bäst för de som fyllt 55 år.