Teknik info

1. Undersökning före behandling
Inför din behandling gör vi en noggrann undersökning av dina ögon för att säkerställa att lasern behandlar ditt synfel på bästa möjliga sätt. Eftersom alla ögon är unika och har olika former av ojämnheter och brytningsfel är det viktigt att göra en individuell dataanalys av hur ljusbrytningen sker i ditt öga.

2. Behandlingen
a) Asfärisk abberation
Vid asfärisk abberation bryts bilden i ögats ytterområde istället för i mitten på hornhinnan, detta ger ett visst avbildningsfel. Det finns olika varianter av avbildningsfel, men den mest förekommande är den asfäriska. Lasern polerar då även ytterkanterna på hornhinnan efter det specifika ögats kurvatur.

b) Wavefront
Behandling med vågfrontsteknik innebär att en topografisk bild tas av ögat för att se ojämnheter på hornhinnan. Den topografiska bilden som framkommer i dataanalysen styr sedan laserstrålen exakt och polerar bort ojämnheterna.

LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) eller ELSA (Excimer Laser Subepithelial
Ablation), som metoden även kallas, är en vidareutvecklad form av den beprövade
laserbehandlingsmetoden PRK. Skillnaden är att man vid LASEK försiktigare tar
bort hornhinnans ytskikt (epitelet) och sedan lägger det på plats igen efter
laserbehandlingen.

LASEK förenar säkerheten hos den traditionella PRK-behandlingen med flera av
fördelarna hos den populära LASIK-metoden men utan PRK-metodens eller
Lasikmetodens nackdelar respektive risker.