Skattefri förmån (avskaffades 2018 av Regeringen)

Om din arbetsgivare betalar din ögonlaserbehandling mot att du gör ett bruttolöneavdrag med motsvarande belopp, blir din kostnad 30 – 55 % lägre än om du själv betalar behandlingen. Detta beror förenklat på att du slipper betala skatt på den del av lönen som du avstår och enligt gällande skatteregler är behandlingskostnaden befriad från förmånsskatt. För arbetsgivaren är det helt kostnadsneutralt jämfört med om du tar ut motsvarande summa som lön.

Så här gör du
Börja med att boka tid för en kostnadsfri undersökning som visar om ditt synfel kan korrigeras med vår metod. Kontakta sedan din arbetsgivare, lämna över en utskrift av Betalningsförbindelse och kom överens om att du avstår lön motsvarande kostnaden för behandlingen. Vi fakturerar kostnaden för behandlingen direkt till företaget.

Till dig som är arbetsgivare
Om du som arbetsgivare godkänner bruttolöneavdrag, fyll i en Betalningsförbindelse. Den anställde tar vid behandlingstillfället med sig denna
och lämnar till Sabbatsbergs ögonlaser. Därefter faktureras hela beloppet till den adress som ni uppgivit.

Läs mer på Skatteverkets webbplats